TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI, ÖĞRENCİLERİ ve KAMUOYUNUN BİLGİSİNE…

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla etkili bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla Trakya Üniversitesi tarafından alınan kararlar aşağıda çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

 

-          Trakya Üniversitesi Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki poliklinik hizmetlerinin, birim kapasiteleri ve risk durumları göz önünde bulundurularak azaltılmasına,

 

-          Acil-Onkolojik Cerrahi ameliyatları dışında, elektif ameliyatların 3 hafta süre ile ertelenmesine,

 

-          Girişimsel işlemlerin minimumda tutulmasına,

 

-          Engelli raporu alım başvurularının 3 hafta süre ile ertelenmesine,

 

-          Hasta ziyaretlerinde kısıtlamaya gidilmesine,

 

-          YÖK genelgesi doğrultusunda Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde (Hastane ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi) görev yapan bütün çalışanların yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinlerinin durdurulmasına,

 

-          Yurtdışında bulunan akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmalarına,

 

-          İlgili birimlerin üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin durumlarının Rektörlükçe değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacağına karar verilmesine,

 

-          Tıp Fakültesi’nde görevli intern öğrencilerin, intern’lük uygulamalarına 3 hafta süre ile ara verilmesine,

 

-          Üniversite bünyesindeki kapalı yüzme havuzu, spor salonu ve müzelerin 3 hafta süre ile kapatılmasına,

 

-          Eğitim-öğretim süresi, mezuniyet ve yaz okulu ile ilgili kararların önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

-          Üniversitemizde Uzaktan Öğretim yoluyla verilen;

 

ZORUNLU ORTAK SERVİS DERSLER,

 

ZAI100 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi – II (4+0)

ZTD100 Türk Dili – II (4+0)

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER,

 

MAK407 İş ve İşçi Sağlığı Güvenliğine Giriş II

CEK311 Kariyer Planlaması

BAN446 Kıymetli Evrak Hukuku

BES418 Farklı Kültürlerde Beslenme

BES419 Genel Beslenme

BES433 Günlük Yaşamda Vücut Ağırlğı Denetimi

FTR330 Ayakkabı ve Ayak Sağlığı

FTR332 Fiziksel Uygunluk ve Antropometri

 

ve

 

İŞYERİ EĞİTİMİ

 

derslerinin vize sınav takviminin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

 

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili olarak;

 

- Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, hâlihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam etmesine,

 

- Bu doğrultuda;

 

- Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

- İşletme

- Muhasebe ve Denetim

- Yönetim ve Organizasyon

 

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarında eğitim-öğretim sürecinin devam etmesine karar verilmiştir.

 

Üniversitemiz Tunca Meslek Yüksekokulu ile ilgili olarak;

 

- Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, hâlihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam etmesine,

 

- Ara dönem staj işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

 

Bu içerik 18.03.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 3441 kez okundu.